Khung cửa trang trí

Đặng Thắng

1.00

Vật liệu ốp ngoài Inox gương
bề dầy 1.2t
Vật liệu gia cố Inox
bề dày 1.2t
Phương pháp
gia công
Hàn ghép tấm
Xử lý bề mặt Gương
Kích thước(mm) 900x2400x50
Mã: 2023051 Danh mục: