RhinoMan

Đặng Thắng

1.00

Vật liệu ốp ngoài Inox or Steel
bề dầy 1.5t~3.0t
Vật liệu gia cố
bề dày
Phương pháp
gia công
Hàn ghép tấm
Xử lý bề mặt
Kích thước(mm) Tùy chỉnh theo yêu cầu
Mã: 2023053 Danh mục: