Phân Tích Va Chạm Rơi Tự Do

AsrCAD

1.00

Mã số: 202307041
Tên gọi Phân Tích Va Chạm Rơi Tự Do
Vật liệu Ceramic
Vị trí check Cao 100mm
Cố định rơi tự do
Lực G=9.81
Nhiệt độ
Chuyển vị (mm)
Khả năng chịu mỏi