Phân Tích Lực Cầu Thang Xoắn

AsrCAD

1.00

Mã số: 202307023
Tên sản phẩm Phân Tích Lực Cầu Thang Xoắn
Vật liệu Steel SS400
bề dày(mm) má thang 10mm, bật thang 3mm
Tải 150kg
Liên kết hàn cố định
Mã: 202307023 Danh mục: ,