Kiểm Bền Móc Treo

AsrCAD

1.00

Mã số: 202306132
Tên gọi Kiểm Bền Móc Treo
Vật liệu SS400
bề dày
Cố định 4 mặt Bu lông
Lực tải 10kg
Hệ số an toàn FOS 5.1
Chuyển vị (mm) 0.5
Kích thước(mm) 144x80x88