Chương Trình Đột Lỗ Theo Ảnh

Đặng Thắng

1.00

Vật liệu ốp ngoài
bề dầy
Vật liệu gia cố
bề dày
Phương pháp
gia công
cắt CNC hoặc Đột
Xử lý bề mặt
Kích thước(mm) Tùy chỉnh theo yêu cầu