Chụp đèn(Parametric Design)

AsrCAD

1.00

Mã số: 202306112
Tên sản phẩm Chụp đèn(Parametric Design)
Vật liệu INOX
bề dầy 1.0t
Kích thước(mm) tùy chỉnh
PP gia công gò , hàn