Triển Khai Bản Vẽ Thuyền

Đặng Thắng

1.00

Vật liệu ốp ngoài Inox
bề dầy 2.0t
Vật liệu gia cố
bề dày
Phương pháp
gia công
cắt CNC hàn ghép
Xử lý bề mặt Sơn
Kích thước(mm) Tùy chỉnh theo yêu cầu