Bản Vẽ Kim Loại Tấm

Đặng Thắng

1.00

Vật liệu ốp ngoài
bề dầy
Vật liệu gia cố
bề dày
Phương pháp
gia công
Xử lý bề mặt
Kích thước(mm) Tùy chỉnh theo yêu cầu
Mã: 20230510 Danh mục: ,