Thang Xoắn

Đặng Thắng

1.00

Vật liệu ốp ngoài Steel
bề dầy 5.0t
Vật liệu gia cố
bề dày
Phương pháp
gia công
hàn ghép bu lông
Xử lý bề mặt
Kích thước(mm) Tùy chỉnh theo yêu cầu