Bản Vẽ Triển Khai Kim Loại Tấm

Đặng Thắng

1.00

Vật liệu ốp ngoài Inox or Steel
bề dầy 3.0t
Vật liệu gia cố
bề dày
Phương pháp
gia công
chấn
Xử lý bề mặt
Kích thước(mm) Tùy chỉnh theo yêu cầu